• Ziekteverzuim of absenteïsme

  Wat is ziekteverzuim?

  Men spreekt van ziekteverzuim wanneer een werknemer zich langdurig en veelvuldig ziek of arbeidsongeschikt meldt, zonder dat dit daadwerkelijk kan worden nagegaan. De persoon is niet objectief waarneembaar ziek en is hierdoor in feite onrechtmatig afwezig.

  Oorzaken absenteïsme

  Medewerkers maken zich in de meeste gevallen schuldig aan werkverzuim omwille van specifieke redenen. Het kan gaan om een arbeidsconflict, pesten op het werk, burn-out, ongewenst gedrag op de werkvloer, een moeilijke thuissituatie, vergrijzing, demotivatie, enz. In sommige gevallen is een werknemer onrechtmatig afwezig en werkt hij ondertussen heimelijk voor eigen rekening of voor een ander bedrijf. In dit geval spreekt men van frauduleus ziekteverzuim. Een verscherpte controle van de werknemer is op dat moment aan de orde opdat u treffende maatregelen zou kunnen nemen.

  Gevolgen voor uw bedrijf

  Langdurig zieke werknemers zijn een grote kost voor een bedrijf. Het heeft vaak een negatieve weerslag op de productiviteit van het bedrijf en de motivatie van de andere collega’s aangezien de werkdruk stijgt en een tijdelijke vervanger niet zo snel gevonden wordt of inzetbaar is.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Legal Access kan ziekteverzuim opsporen door de afwezige te observeren in zijn thuissituatie en dagdagelijkse handelingen. Is hij wel degelijk thuis? Werkt hij niet voor eigen rekening of voor rekening van een ander bedrijf? Wanneer onrechtmatig ziekteverzuim wordt vastgesteld, stelt Legal Access een rechtsgeldig eindverslag op waarmee u verdere, al dan niet juridische, stappen kan ondernemen.

  Terug
  Bel of mail mij terug