• Transportfraude

  Wat is transportfraude?

  Transportbedrijven zien vaak een deel van omzet verloren gaan ten gevolge van interne fraude door hun werknemers. Dit kan verregaande proporties aannemen en de financiële draagkracht van het bedrijf forse schade toebrengen wanneer de frauduleuze praktijken niet tijdig worden opgespoord of stop gezet.

  Voorbeelden van transportfraude kunnen zijn:

  • Fraude tijdens het transport van goederen waarbij hetzelfde transport aan meerdere opdrachtgevers wordt doorgerekend
  • De chauffeur of koerier die pakjes ontvreemdt of steelt hetzij voor eigen gebruik en verkoop, hetzij in opdracht van de klant die het pakje bestelde zodat die een schadeclaim kan indienen
  • Brandstofdiestal door chauffeurs
  • Koerierdiensten en andere besteldiensten van bv. retailproducten die tijdens een levering frequent het slachtoffer zijn van diefstal door georganiseerde dievenbendes.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Legal Access spoort malafide praktijken op die zowel veroorzaakt worden door intern personeel of door georganiseerde dievenbendes van buitenaf. In beide gevallen wordt het transport geschaduwd tot wanneer er sluitende bewijzen kunnen neergelegd worden tegen de dader(s). Soms vereist de situatie een samenwerking met de gerechtelijke politie. Indien gewenst kan Legal Access u bijstaan met het indienen van een juridisch dossier bij de officiële instanties.

  Terug
  Bel of mail mij terug