• Pesten op het werk

  Wat is pesten op het werk?

  Pesten op het werk bestaat uit verschillende gedragingen die tot doel of als gevolg hebben dat:

  • de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast
  • de baan van deze persoon in gevaar wordt gebracht
  • een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd

  Deze gedragingen moeten gedurende een bepaalde tijd plaats vinden om te worden beschouwd als pesterijen. Geweld op het werk uit zich hoofdzakelijk door gedrag, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

  Pestgedrag kan een zodanige invloed uitoefenen dat het slachtoffer er psychisch aan bezwijkt. In sommige gevallen heeft pestgedrag zelfs geleid tot zelfmoord.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Pestgedrag dient zeer ernstig te worden genomen aangezien het niet enkel de leefsfeer van het slachtoffer bedreigt en in gevaar brengt, maar ook de productiviteit, de motivatie en het gedrag van de andere werknemers kan schaden. Uw bedrijf kan er eveneens imagoschade aan overhouden wanneer het ongewenst gedrag ernstig uit de hand loopt.

  Een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf kan hulp bieden maar heeft niet altijd voldoende slagkracht. In dat geval dient u over te gaan tot het nemen van grotere middelen. Rotte appels dienen immers zo vlug mogelijk te worden opgespoord, aangepakt en/of verwijderd uit de werkomgeving. Legal Access kan u helpen bij het betrappen op heterdaad en maakt voor u een dossier op met onwrikbare bewijslast jegens de pester(s).

  Terug
  Bel of mail mij terug