• Opsporing van corruptie en ontvangen van steekpenningen

  Wat is corruptie?

  Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent als vriendendienst of in ruil voor wederdiensten.

  Men kan enerzijds een onderscheid maken tussen publieke en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming heeft.

  Anderzijds is er het onderscheid tussen actieve en passieve corruptie. Passief is de aangestelde die zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden, actief is de burger of de klant die de steekpenning betaalt. Dat is nog niet hetzelfde als degene die het initiatief neemt: de steekpenning kan gevraagd, geëist of zelfs afgeperst worden door de functionaris, maar het initiatief kan ook van de burger komen en stilzwijgend aangenomen worden. (bron: wikipedia)

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Het aanvaarden van steekpenningen of andere beloningen kan de integriteit van uw organisatie grondig aantasten. Daaruit kan men concluderen dat er soms verkeerde keuzes werden gemaakt met verregaande gevolgen en nadelen. Legal Access helpt u nagaan of iemand binnen uw organisatie heeft meegewerkt aan passieve corruptie door het uitvoeren van een grondig onderzoek. Het resultaat ervan wordt gedetailleerd beschreven in het eindrapport, gestaafd met rechtsgeldig bewijsmateriaal.

  Terug
  Bel of mail mij terug