• Opsporing industriële spionage

  Wat is industriële spionage of bedrijfsspionage?

  Ons land en meer bepaald Brussel is een hotspot voor internationale spionage, mede door de aanwezigheid van de NAVO en tal van EU-instellingen. In 2011 behandelde Staatsveiligheid samen met de Militaire Geheime Dienst 247 spionagedossiers in België.

  Ook uw bedrijf kan het slachtoffer zijn van bedrijfsspionage. Het kan gaan om concurrerende bedrijven die uit zijn op productinformatie, chemische formules, biologische en wetenschappelijke onderzoeksresultaten, ontwerpen van een nieuwe autolijn, financiële gegevens, enz.

  Het spreekt voor zich dat het lekken van deze confidentiële informatie cruciale gevolgen kan hebben voor het imago, de financiële toestand en het algemene voortbestaan van uw bedrijf… of van uzelf. Immers, concurrenten, zogenaamde zakenpartners of werknemers kunnen uit zijn op het schaden van uw imago en willen persoonlijke informatie (overspel, homoseksualiteit, …) achterhalen die uw imago en uw positie binnen het bedrijf in het gedrang kan brengen.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Legal Access beschikt als enige detectivebureau in België over een professioneel opgeleid team dat gespecialiseerd is in counter of contra spionage. De experten van Legal Access werpen een kritische blik op de interne organisatie van uw bedrijf, maken een precieze analyse en bepalen zo het dreigingsniveau.

  Wanneer er vermoedens bestaan over industriële spionage of bedrijfsspionage, zal het TSCM sweep team van Legal Access in actie komen. TSCM staat voor Technical Surveillance Countermeasures en omvat het fysiek en technisch inspecteren van gebouwen, wagens en apparatuur, door middel van state of the art anti afluisterapparatuur. Meer info over het opsporen van afluisterapparatuur vindt u hier.

  Surf voor uitgebreide info naar unacis.com

  Terug
  Bel of mail mij terug