• Opsporing van debiteuren/incasso

  Wat is een debiteur?

  Een debiteur is een klant, zijnde een persoon of bedrijf, die nog dient te betalen voor de geleverde goederen of diensten. Wanbetalers en langdurig openstaande facturen bedreigen de cash flow van een bedrijf en verzieken de relatie tussen leverancier en klant.

  Indien het vermoeden bestaat dat een debiteur de schulden niet of slechts gedeeltelijk zal kunnen betalen, of wanneer bv. een nieuwe klant zich aanmeldt en u bent niet zeker van de zaak, kan u als onderneming terecht bij de Kamer van Koophandel voor het inwinnen van informatie. Een incassobureau kan u eveneens bijstaan d.m.v. waarschuwingslijsten, of u kan bij gespecialiseerde bedrijven terecht zoals bv. een detectivebureau, die u informatie alsook financiële gegevens kunnen verschaffen over bedrijven.

  Bij het langdurig uitblijven van de vordering, kan u beroep doen op een incassobureau voor het innen van uw onbetaalde facturen bij uw wanbetalers. Een gerechtsdeurwaarder kan eveneens worden aangesteld om de invordering van de openstaande vordering te proberen incasseren. Dit gebeurt meestal onder de vorm van een minnelijke schikking.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  In sommige gevallen 'verdwijnt' de debiteur spoorloos, blijkt het bedrijf opgedoekt en dient de bedrijfsleider opgespoord te worden. Een detective kan dan verheldering brengen. Legal Access spoort de debiteur waar ook ter wereld op. Ons recherchekantoor kan eveneens instaan voor het uitvoeren van een grondig solvabiliteitsonderzoek teneinde te weten te komen of de debiteur al dan niet over de middelen beschikt om de schuldvordering in te lossen.

  Terug
  Bel of mail mij terug