• Onderzoek naar niet-concurrentiebeding

  Wat is concurrentiebeding?

  Wanneer concurrentiebeding in het arbeidscontract opgenomen staat van een werknemer die uw bedrijf verlaat, of als uw huidige werknemer er een zelfstandig bijberoep op nahoudt, dan is hij verboden om soortgelijke activiteiten uit te oefenen noch als loontrekkende, noch als zelfstandige. Doet hij dit wel, dan kan hij uw bedrijf schade toebrengen, en kan u een financiële compensatie van de (ex-)werknemer afdwingen.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Indien u het vermoeden heeft dat een werknemer concurrerende beroepsactiviteiten uitvoert naast zijn lopende arbeidsovereenkomst met u, of als uw ex-werknemer soortgelijke activiteiten uitoefent die uw bedrijf schade kunnen toebrengen, dan dient u als (ex)-werkgever te bewijzen dat u daadwerkelijk slachtoffer bent van daden van oneerlijke concurrentie. Legal Access vormt hierbij uw bondgenoot door een grondig onderzoek uit te voeren en bewijsmateriaal te verzamelen. Het opgeleverde resultaat zal u in staat stellen het stopzetten van de activiteiten te vorderen of een schadevergoeding te eisen.

  Terug
  Bel of mail mij terug