• Frauduleuze faillissementen

  Wat is faillissementenfraude?

  Faillissementsfraude is fraude die gepleegd wordt tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf.

  Een ondernemer die failliet dreigt te gaan kan proberen te voorkomen dat zijn bezittingen worden gebruikt om zijn schulden te voldoen. Hij verkoopt bijvoorbeeld zijn goederen voor minder dan de waarde aan familie, of verzwijgt dat hij ze bezit en slaat ze op in een geheime bergplaats.

  Een andere veelvoorkomende vorm van fraude is een onderneming met opzet verbintenissen laten aangaan die ze niet kan betalen. Geleverde goederen worden doorverkocht zonder betaling aan de leverancier. Tegen de tijd dat leveranciers aan de bel trekken en het faillissement aanvragen, is de frauduleuze ondernemer vaak verdwenen.

  Soms probeert de daadwerkelijke ondernemer (bestuurder) buiten schot te blijven door bv. een directeur of grootaandeelhouder naar voren te schuiven. Deze verkeert niet zelden zelf al vaak in staat van persoonlijk faillissement en bij hem valt dus feitelijk ook geen verhaal te halen. (bron: wikipedia)

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Een aangestelde curator heeft meestal geen geld of tijd om procedures te doorlopen en zal er in de meeste gevallen voor kiezen om de nog aanwezige middelen aan te wenden ten bate van de schuldeisers. Zelf een deskundig onderzoek laten uitvoeren door een detectivebureau kan u het bewijs verschaffen over misstanden waardoor uw kans om opgelopen schade te verhalen via een civiel proces aanzienlijk vergroot. Legal Access kan u hierin bijstaan.

  Terug
  Bel of mail mij terug