• Opsporing van fraude of oplichting door werknemers

  Wat is fraude?

  Fraude of oplichting door een werknemer kan zich uiten in diverse vormen. Zo kan hij/zij schuldig zijn aan zwartwerk, absenteïsme of onwettig afwezig zijn, diefstal op het werk, logistieke of administratieve fraude, enz. De fraudeur of oplichter is uit op persoonlijke verrijking en het blijft meestal niet bij één enkel feit.

  Langdurige oplichting door uw personeel kan verstrekkende gevolgen hebben voor het imago en financiële draagkracht van uw bedrijf, en kan daarenboven andere werknemers ‘besmetten’ met zijn ideeën of handelswijze.

  Soorten fraude

  • Computerfraude
   • Hacking mailverkeer of computerbestanden
   • Dupliceren klantenlistings
   • Productiesabotage d.m.v. computermanipulaties
   • Vervalsing bedrijfsgegevens via computer
   • Inbraak in netwerk- en datasystemen
   • Kopiëren van productieschema’s
  • Fraude met geld
  • Fraude met goederen
  • Fraude met arbeidstijd
  • Verzekeringsfraude (bv. schadegeval aan een bedrijfsvoertuig)

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Bij een vermoeden van oplichting of fraude, kan u een privé detective inschakelen om de fraudeur op te sporen en te betrappen. Legal Access voert discreet een grondig onderzoek voor u uit op de werkvloer, bij de werknemer thuis of diens omgeving. Met het bewijsmateriaal dat u van Legal Access ontvangt, kan u een strafrechtelijke procedure opstarten, of kan het een schorsing van de arbeidsovereenkomst legitimeren.

  Een doeltreffende aanpak om zowel de commerciële als de financiële risico’s te beperken, kan als volgt:

  • Controle systeemgebruikers
  • Toedrachtonderzoeken
  • Opsporing frauderende personen
  • Debuggen van netwerk- en datasystemen
  • Opsporing van dubieuze computerhandelingen
  • Screening van het netwerk en netwerkgebruikers
  • Controleren van interne en externe werknemers
  • Verificatie van opgegeven prestaties in overeenkomst met werkelijk geleverde prestaties
  Terug
  Bel of mail mij terug