• Antecedentenonderzoek van CV bij sollicitanten

  Waarom het CV van een sollicitant nagaan?

  Wanneer u op het punt staat iemand nieuw aan te werven binnen uw bedrijf en deze persoon een grote verantwoordelijkheid wil toekennen, is het aangeraden om de waarheidsgetrouwheid van het curriculum vitae na te gaan via een antecedentenonderzoek. Hierdoor wordt het verleden van de nieuwe werkkracht in kaart gebracht en wordt de kans op een verkeerde inschatting van deze persoon geminimaliseerd.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Een uitgekiend personeelsbeleid is meestal gebaseerd op het principe van ‘de juiste man of vrouw op de juiste plaats’. Legal Access helpt u bij het screenen van sollicitanten door het nagaan van diploma’s en referenties, door het uitwerken van een moraliteitsverslag en het verifiëren van het curriculum vitae.

  Terug
  Bel of mail mij terug