• Antecedentenonderzoek zakenpartners en adviseurs

  Wat is het nut van het uitvoeren van een antecedentenonderzoek van uw toekomstige zakenpartner?

  De betrouwbaarheid en achtergrond van een toekomstige zakenpartner is van cruciaal belang voor het welslagen van een overname, een fusie of een ander zakelijk contract met derden. Een antecedentenonderzoek of moraliteitsonderzoek geeft u een reëel beeld van de financiële gezondheid van de nieuwe zakenpartner, maar gaat ook zowel het algemeen gedrag, de houding, als het verleden van deze persoon na.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Legal Access voert een uitgebreid antecedenten- en moraliteitsonderzoek uit naar uw toekomstige zakenpartner. Hierbij worden het onderwijs- en werkverleden, het CV, referenties en andere betrokken partijen onder de loep gehouden. Ook het financieel verleden wordt uitvoerig nagekeken, alsook de huidige verblijfplaats en levensstandaard. Het uitgebreid verslag zal uw beslissing om met deze persoon in zee te gaan staven, of zal uw vermoedens van een adder onder het gras vroegtijdig aan het licht brengen.

  Terug
  Bel of mail mij terug