• Overspel en alimentatie

  Wat is overspel?

  Wanneer één of beide partners binnen een huwelijkscontract of samenwoningscontract ontrouw zijn binnen de relatie, is er sprake van overspel. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben wanneer hierdoor de echtscheidingsprocedure wordt ingezet op basis van ‘duurzame ontwrichting’, en juridische regelingen inzake alimentatie, hoederecht en bezoekprivileges worden uitgewerkt. Een moraliteitsonderzoek gaat hiermee vaak gepaard.

  Gevolgen voor alimentatie of onderhoudsuitkering

  Wanneer een gerechtsdeurwaarder ontrouw bij de andere partner kan vaststellen door hem/haar op overspel te betrappen, kan op basis hiervan de alimentatie of onderhoudsuitkering die hem/haar was toegeëigend, wegvallen of verminderen, of dient de overspelige hierdoor een alimentatie te betalen.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Legal Access kan u kwalitatief bewijsmateriaal aanleveren die uw vermoedens van overspel bevestigen, en uw juridische procedure ondersteunen.

  Tevens kan degene die alimentatie dient te betalen, valselijk aangeven niet over een voldoende groot financieel vermogen te beschikken. Legal Access verricht in dat geval een onderzoek naar het werkelijke vermogen van de desbetreffende en helpt u alsnog aanspraak te maken op de toegekende alimentatie.

  Terug
  Bel of mail mij terug