• Tijdsgebruik tijdens bezoekrecht

  Wat is bezoekrecht of omgangsrecht?

  Wanneer u en uw partner beslissen uit elkaar te gaan, is het vaak de vrederechter die een beslissing neemt aan wie het ouderlijk gezag wordt toevertrouwd en in welke hoedanigheid. Meestal gaat het om een bilocatie, het zogenaamde co-ouderschap. In het geval van exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag door één van de ouders, wordt aan de andere ouder een omgangsrecht of bezoekrecht toegekend.

  Mogelijke probleemstelling

  Het gebeurt echter dat tijdsafspraken niet worden nageleefd, dat de ex-partner geen zorg draagt voor het kind als het daar op bezoek gaat, dat de door u gekochte kleren en schoolmateriaal niet terugkomen bij ‘de wissel’, dat u vermoedens heeft van drank- of drugsgebruik, enz. In elk van deze gevallen is uiteindelijk het kind slachtoffer van deze pesterijen en verwaarlozing. Deze en andere redenen kunnen voldoende zijn om afstand te willen doen van de opgelegde regeling.

  Wat kan Legal Access voor u doen?

  Indien u problemen ondervindt met het niet naleven door uw ex-partner van de door de vrederechter opgelegde maatregelen en bijhorende afspraken, kan Legal Access u hierin bijstaan en de nodige vaststellingen doen, al dan niet vergezeld door een gerechtsdeurwaarder. Deze bewijslast kan u aanwenden ter inleiding van een procedure bij de rechtbank.

  Terug
  Bel of mail mij terug