• Stalking / belaging

  Wat is stalking?

  Stalking is het vertonen van herhaaldelijk ongewenst gedrag zoals het achtervolgen, lastigvallen en bedreigen van een persoon, met een directe of indirecte bedreiging voor, en veroorzaakte angst bij het slachtoffer tot gevolg.

  Stalking begint meestal onschuldig daar waar passie te hoog oplaait. Het kan echter extreme vormen aannemen en fysische of psychische bedreigingen tot gevolg hebben zoals slagen en verwondingen, aanranding, verkrachting en zelfs moord.

  Belaging leunt nauw aan bij stalking, en uit zich onder de vorm van pesterijen, ongewenst contact via telefoon, GSM, brieven, e-mails, het ongewild verschijnen of opwachten in publieke en niet-publieke plaatsen, enz.

  Slachtoffers van stalking en belaging stellen zich vaak de vraag “wat kan ik doen?”. De nieuwe wetsbepalingen hebben stalking en belaging opgenomen als strafbaar feit met gevangenisstraffen van 15 dagen tot 2 jaar en met een geldboete, of met één van beide straffen tot gevolg (Art. 442bis van het strafwetboek).

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Tegen dit misdrijf kan enkel vervolging van de stalker of belager worden ingesteld wanneer de belaagde persoon een klacht neerlegt. Dit kan rechtstreeks bij de politie telkens er zich een feit heeft voorgedaan, of u kan een privé detective inschakelen die de volledige identiteit van de stalker/belager blootlegt en een gedetailleerd rapport van zijn/haar (strafbare) handelingen vastlegt d.m.v. rechtsgeldige bewijsstukken. Met dit rapport kan u makkelijker een zaak voor de rechtbank brengen en juridische maatregelen afdwingen. Contacteer Legal Access en maak een einde aan dit leed.

  Terug
  Bel of mail mij terug