• Voorhuwelijks- en solvabiliteitsonderzoek

  Is uw toekomstige partner wel echt wie hij/zij beweert te zijn?

  Onwetendheid over de vroegere of huidige situatie van uw partner, aanstaand schoonkind, … kan twijfels met zich meebrengen en in sommige gevallen financiële of juridische gevolgen hebben indien deze twijfels gegrond blijken te zijn.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Legal Access kan voor u een discreet moraliteitsonderzoek uitvoeren. Daarin worden alle aspecten van de levenswandel van bv. uw geliefde onder de loep genomen: vroegere relaties, persoonlijke eigendommen, tijdsbesteding, achtergrond, enz. Het geleverde bewijsmateriaal wordt samen met u doorlopen en brengt verheldering. In bepaalde gevallen kan het rapport eveneens worden aangewend bij het neerleggen van een klacht bij officiële instanties.

  Terug
  Bel of mail mij terug