• Parentale ontvoering

  Wat is parentale ontvoering?

  (Internationale) kinderontvoering, legal kidnapping, ouderontvoering of parentale ontvoering: het zijn allemaal termen om aan te duiden dat een kind door één van de gezaghebbende ouders is meegenomen naar, of wordt achtergehouden in het buitenland zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder.

  Zonder instemming van beide ouders die het ouderlijk gezag dragen, dan wel van de personen die het ouderlijk gezag van een kind uitoefenen, kunnen kinderen niet naar het buitenland reizen.

  De rechter kan hiervoor toestemming verlenen of een verbod opleggen. Dit laatste kan bv. door uw advocaat worden gepleit wanneer u in voortdurende angst leeft en bewijsmateriaal kan neerleggen dat uw (ex)-partner uw kind dreigt te ontvoeren of mee te nemen naar het buitenland, vaak zijn of haar land van herkomst.

  Welke stappen dient u te ondernemen bij een kinderontvoering?

  Wanneer een kind daadwerkelijk werd ontvoerd, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Het kind werd ontvoerd naar een land dat gebonden is door het Haags Kinderontvoeringsverdrag.
   In dit geval kan de FOD Justitie onmiddellijk tussenkomst verlenen.
  2. Het kind werd ontvoerd naar een land dat niet gebonden is door het Haags Kinderontvoeringsverdrag.
   In dat geval dient u zich te richten tot de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Cel Kinderontvoeringen.

  Wordt u als ouder geconfronteerd met een poging tot ontvoering van uw kind, of heeft kinderontvoering daadwerkelijk plaats gevonden, dan dient u volgende stappen te ondernemen:

  • Registratie van alle mogelijke bruikbare informatie
  • Consult met uw advocaat dewelke is onderlegd in de materie en die de opdracht zal krijgen een ‘task force’ samen te stellen
  • Deze ‘task force’ dient te bestaan uit:
   • een Belgisch advocatenkantoor
   • buitenlandse advocatenkantoren
   • buitenlandse en Belgische Justitiediensten
   • eventueel uitgebreid met een onderlegd detectivebureau

  In België gebeuren de meeste ontvoeringen naar: Marokko, Turkije, Tsjetsjenië, Thailand, de Filippijnen, Algerije, Tunesië, Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Polen en de Verenigde Staten.

  Wat kan Legal Access voor u betekenen?

  Legal Access kan deel uitmaken van de task force en ondersteunend bewijsmateriaal aanleveren over de gezondheid, de leefsituatie, de woonplaats of de plaats waar het kind wordt achter gehouden in zowel binnen- als buitenland. Deze juridische bewijsstukken kunnen uw gerechtsprocedure aanvullen of vervolledigen.

  Terug
  Bel of mail mij terug