• Mishandeling en huiselijk geweld

  Wat is partnergeweld?

  Onder partnergeweld verstaat men fysiek, seksueel en psychisch geweld binnen een relatie. Dit gedrag wordt aangewend om controle en macht te winnen over de partner en ontstaat vaak vanuit frustratie. Intrafamiliaal en huiselijk geweld hoeft niet enkel jegens de partner te gebeuren, het kan ook gaan om kindermishandeling of oudermishandeling.

  Huiselijk geweld is een strafbaar feit en valt onder de misdrijven met verzwarende omstandigheden. Het ontstaat vaak met vernederingen, toenemende controlezucht, machtsmisbruik en dan de eerste rake klap. Het is zelden een éénmalig feit en kan uitgroeien tot gedrag dat ernstige proporties aanneemt voor het slachtoffer en diens omgeving zoals bv. de kinderen. Emotionele en psychische mishandeling hebben vaak even grote gevolgen voor het slachtoffer als puur fysiek geweld.

  Partnergeweld komt voor in alle socio-economische milieus, ongeacht sociale status, leeftijd, opleidingsniveau, beroep, herkomst of geloof.

  Nieuwe wet

  Op 12 februari 2003 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet op partnergeweld. Door deze wet wordt geweld binnen een partnerrelatie (enkel m.b.t. een huwelijk of wettelijk samenlevingscontract) heel wat ernstiger genomen. Zo kan het slachtoffer een uithuiszetting van de dader verkrijgen, of de echtscheidingsprocedure aanvragen op basis van onherstelbare ontwrichting. De dader riskeert hierdoor het eventuele recht op een onderhoudsuitkering te verliezen.

  Hoe kan een privédetective u helpen?

  Het is echter zeer moeilijk om geweld te bewijzen. De rechter zal vragen naar juridisch sluitende bewijzen zoals doktersattesten, geschreven verklaringen van derden, foto’s van de letsels, video- of geluidsopnames, briefwisseling, enz.

  Legal Access kan u helpen met het uitwerken van een juridisch waterdicht dossier dat de feiten vastlegt. Ook als u vermoedens heeft van mishandeling of geweld bij derden, kunnen onze privé detectives heel wat verheldering brengen en bewijsmateriaal aanleveren.

  De loutere ernstige aanwijzing van geweld volstaat om de drastische maatregel tot uithuiszetting uit te spreken.

  Enkele feiten op een rij

  • Voor Europese vrouwen tussen 16 en 44 jaar is gezinsgeweld de eerste doodsoorzaak
  • 1 op 7 vrouwen en 1 op 40 mannen in België is slachtoffer van partnergeweld
  • Slechts 12% van de geweldsituaties binnen het gezin, wordt bij de politie gemeld
  • 80% van de kinderen hoort of ziet de mishandeling van hun mama of papa

  Meer info vind je op de website belgium.be en horenzienenpraten.be

  Terug
  Bel of mail mij terug