• Onze werkwijze

  Introductiegesprek

  Elk dossier wordt vooraf gegaan door een verkennend gesprek. Indien u akkoord gaat om met de opdracht van start te gaan, wordt een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen: u als cliënt en Legal Access als onderzoeksbureau.

  Transparant

  Legal Access houdt net zomin als u van onduidelijke afspraken. Van bij de aanvang van een dossier tot en met de eindbespreking streven wij naar een open communicatie en transparantie over onze manier van werken en de prijszetting van het uit te voeren onderzoek.

  Toegelaten volgens de wet

  Opdat het opgeleverde bewijsmateriaal juridisch rechtsgeldig zou zijn, werkt Legal Access uitsluitend met vergunde privé detectives. Zij hebben kennis van zaken doordat ze over een gedegen opleiding en een uitgebreide ervaring beschikken. Zo zullen zij enkel bewijsmateriaal verzamelen dat op een wettelijke manier werd verkregen.

  Onderzoek

  Van zodra de overeenkomst werd getekend, gaat de detective van start. Hoe meer informatie u kan meegeven, hoe groter de slaagkansen van het onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van de opdracht, of kan door u, in functie van uw budget worden gestuurd. U wordt op geregelde tijdstippen op de hoogte gebracht van het verloop van het onderzoek.

  Eindrapport

  Elk onderzoek wordt samengevat in een uitgebreid eindverslag dat samen met u wordt doorlopen. Hierin zullen alle ondernomen acties van het onderzoek vermeld staan onder de vorm van dagrapporten, alsook zullen de (eventueel) verzamelde overtuigingsstukken dit eindrapport ondersteunen. Het kan gaan om videobeelden, foto’s, verhoor van getuigen, proces verbaal van de gerechtsdeurwaarder, facturen, enz. Als laatste wordt de finale kostenstaat van het uitgevoerde onderzoek meegegeven.

  Juridische waarde bewijsmateriaal

  Wanneer een bewijsstuk op een wettelijke manier werd verkregen, mag een rechter er gebruik van maken. Detectiverapporten en bijhorend bewijsmateriaal zoals foto’s en video’s maken hiervan deel uit op voorwaarde dat de privé detective de juiste licenties en vergunningen kan voorleggen.

  Privacy

  Alle detectives die Legal Access vertegenwoordigen, zijn strikt gebonden aan het beroepsgeheim. Absolute discretie en anonimiteit zijn een vanzelfsprekendheid. Wanneer een dossier werd afgehandeld, wordt enkel de papieren versie van het eindverslag met bijhorende foto’s voor 5 jaar bewaard, dit conform de wetgeving.

  Terug